انواع مختلف حفاظ
پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶
0 نظر
1173 بازدید

سیستمهای انعطاف پذیر

3        کابلی

       سپری دو موجی (با پایه های ضعیف)

       سپری سه موجی (با پایه های ضعیف)

سیستمهای نیمه صلب

       سپری قوطی شکل (با پایه های ضعیف)

       سپری دو موجی لقمه دار (با پایه ها قوی)

       سپری3موجی لقمه دار (با پایه های قوی)

        سپری3موجی اصلاح شده

سیستمهای صلب

        حفاظ بتنی

انواع مختلف حفاظ (کناری و میانی)


              شکل 1-5- جزئیات اجرایی حفاظ سه کابلی

 

ب: سیستم سپر 2 موجی با پایه های ضعیف (شکل 1-6) عملکردی کاملاً مشابه سیستم کابلی دارد، در حالی که تغییر شکل جانبی آن بسیار کمتر است. بنابراین فضای خالی مورد نیاز پشت حفاظ به حداقل می رسد.

 این نوع حفاظ نیز توانایی پوشش دهی به وسایل نقلیه با وزن 8/0 تا 8/1 تن را داشته و در برخورد وسیله نقلیهkg 1800  با زاویۀ °28 و سرعتkm/hr  95 میزان تغییر شکل جانبی معادلm 2/2 راخواهد داشت . حد بالای سرویس دهی این حفاظ، وسیله نقلیه کاروانVan 2100kg  با زاویه برخورد °24 و سرعتkm/hr  95 است . این سیستم در عین حال به ارتفاع نصب و نیز پستی وبلندی های زمین حساس است و بنابراین در اجرا باید ارتفاع نصب به دقت رعایت شود.

ج:سیستم سپر 3 موجی با پایه های ضعیف (شکل 1-7) کاملاً مشابه حفاظ 2 موجیW  شکل است.

با این تفاوت که به دلیل عرض بیشتر سپر،  محدودۀ وسیع تری از وسایل نقلیه با ارتفاع متفاوت راپوشش داده و به علاوه نسبت به تغییرات ارتفاع کمتر حساس است. به دلیل جلوگیری از پیچش سپر، این سیستم باید به تناوب از بالا و پایین به پایه ها قلاب شود.

حفاظ نیمه صلب

الف: سیستم سپر قوطی شکل با پایه های ضعیف (شکل 1-8) مقاومت خود را از مقاومت کششی وخمش یک تیر با مقطع قوطی شکل به دست می آورد. پایه ها باید به گونه ای طراحی شوند که به هنگام برخورد، در نزدیکی نقطه برخورد شکسته شده و نیرو را به پایه های مجاور منتقل نمایند تاانتقال نیرو به پایه ها تدریجی صورت پذیرد. وسایل نقلیه تحت پوشش این حفاظ وزنی از 8/0 تا 8/1 تن

دارند. حد بالای محافظت این سیستم کاروان با وزن 1/2 تن است.

ب: سیستم سپر دو موجی شکل لقمه دار با پایه های قوی (شکل 1-9) لقمه ای که میان پایه و سپری در این سیستم قرار می گیرد احتمال پاره شدن وسیله نقلیه توسط پایه ها و احتمال پرت شدن از روی حفاظ را به حداقل می رساند. مانند تمام سیستمهای با پایه های قوی مقاومت این سیستم از مجموع تنشهای کششی و خمشی سپری و تنشهای خمشی و برشی پایه به دست می آید. طراحی باید به گونه ای باشد که در صورتی که قدرت برخورد به حدی باشد که پایه های حفاظ را خم نماید، سپری پاره شده و وسیله نقلیه از میان آن عبور نماید (به جای آن که از روی آن پرت شود).

 این سیستم به راحتی کاروان با وزن 1/2 تن و با زاویه برخورد °21 و سرعتkm/hr  95 را به مسیر باز می گرداند . پس از تصادم، پایه های قسمت آسیب دیده هنوز قادر به پاسخگویی به برخوردهای متوسط هستند و در نتیجه نیازی به تعمیرات فوری وجود ندارد.

 

                                                      

                                          شکل 1-6- جزئیات حفاظ دو موجی پایه ضعیف

 

                                         

                                       شکل 1-7- حفاظ سه موجی پایه ضعیف

 

 

                                             

                                       شکل 1-8- حفاظ قوطی شکل با پایه ضعیف

 

                                             

                                      شکل 1-9- حفاظ با سپری دو موج لقمه دار

 

ج: حفاظ با سپری 3 موجی لقمه دار با پایه های قوی (شکل 1-10)، کاملاً مشابه سیستم نوع ب بوده با این تفاوت که سپری آن 3 موجی، صلب تر و پهن تر است که منجر به خسارت کمتر حفاظ حین برخورد می شود و بنابراین قابلیت پاسخگویی حفاظ به وسیله نقلیه بزرگتر بالا می رود. ارتفاع این نرده mm900 باید رعایت شود.  

د: حفاظ با سپری 3 موجی اصلاح شده (شکل 1-11)، دارای 1 لقمه با شکل ذوزنقه است که این امکان را فراهم می آورد تا به هنگام برخورد، لبه پایین سپری و خود لقمه خم شوند و در نتیجه سطح سپر ی به هنگام برخورد هنوز عمود بر زمین باقی می ماند و این امر احتمال پرتاب شدن وسیله نقلیه از روی آن را کاهش می دهد. چنین حفاظی به راحتی برخورد یک وسیله نقلیه معمولیkg820، یک اتوبوسkg 9100 (با زاویه °15 و سرعتkm/hr 90) و یک اتوبوسkg 14500 (با زاویه °14 و سرعتkm/hr 97) را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع حفاظ چنان چه ملاحظات اقتصادی و اجرایی وجود نداشته باشد بهترین نوع حفاظ به شمار آمده و پس از برخورد نیز کمترین هزینه تعمیرات را بر جای می گذارد.

 

                                   

                                    شکل 1-10- حفاظ 3 موجی لقمه دار پایه قوی

 

                                 

                          شکل 1-11- حفاظ فلزی 3 موج اصلاح شده پایه قوی

                   

نویسنده: راهداران ایمن نقش جهان
گاردریل خم سوپر گارد
مشخصات گاردریل
فروش گاردریل
قیمت گاردریل
حفاظ
حفاظ جاده
گاردریل
گاردریل دو موج
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

گالری تصاویر

  • پربازدید ترین ها

بازدید مسئولان کردستان عراق از راهداران ایمن 1

بازدید مسئولان کردستان عراق از راهداران ایمن2

بازدید مسئولان کردستان عراق از راهداران ایمن3

نصب گاردریل اقلیم کردستان عراق1

نصب گاردریل اقلیم کردستان عراق2

نصب گاردریل اقلیم کردستان عراق3

مقالات