تابلو های اخطاری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
0 نظر
3027 بازدید

پیچ به چپ

 

پیچ به راست

 

پیچ های پی در پی (نخستین پیچ به چپ)

 

پیچ های پی در پی (نخستین پیچ به راست)

 

شیب سرازیری ده درصد

 

شیب سربالایی ده درصد

 

سرازیری خطرناک

 

سربالایی خطرناک

 

جاده باریک میشود

 

راه از چپ باریک می شود

 

راه از راست باریک می شود

 

پل متحرک

 

خطر سقوط در آب

 

دست انداز

 

برآمدگی

 

چاله

 

شانه خطرناک

 

راه لغزنده

 

پرتاب سنگ

 

ریزش سنگ

 

عبور عابر پیاده

 

عبور عابر پیاده

 

گذرگاه عابر پیاده

 

گذرگاه عابر پیاده

 

عبور اطفال

 

عبور اطفال

 

عبور دوچرخه سوار

 

عبور دوچرخه سوار

 

عبور حیوانات اهلی

 

عبور حیوانات اهلی

 

عبور حیوانات وحشی

 

عبور حیوانات وحشی

 

کارگران مشغول کارند

 

چراغ راهنما

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع

 

تقاطع فرعی و اصلی

 

ورود به راه اصلی از چپ

 

ورود به راه اصلی از چپ

 

ورود به راه اصلی از راست

 

ورود به راه اصلی از راست

 

به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک میشوید

 

به تابلوی ایست نزدیک میشوید

 

میدان

 

جاده دو طرفه

 

تراکم ترافیک

 

تقاطع راه آهن با راه بند

 

تقاطع راه آهن بدون راه بند

 

تقاطع مسیر قطار شهری

 

تقاطع با راه آهن

 

تقاطع با راه آهن دو خطه

 

تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در 300 متری

 

تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در 300 متری

 

تقاطع جاده و راه آهن در 300 متری

 

تقاطع جاده و راه آهن در 200 متری

 

تقاطع جاده و راه آهن در 100 متری

 

پرواز هواپیما در ارتفاع کم

 

پرواز هواپیما در ارتفاع کم

 

عبور معلولین

 

خطر برف و یخ

 

کابل برق روگذر

 

هدایت مسیر با جدا کننده

 

هدایت مسیر با جدا کنند

 

شروع جداکننده 

 

شروع جداکننده مسیرهای هم جهت

 

پایان جداکننده

 

پایان جداکننده مسیرهای هم جهت

 

خط عبور سمت چپ مسدود

 

خط عبور سمت راست مسدود

 

جریان همگرا

 

جریان همگرا

 

جهت وزش باد شدید از چپ

 

جهت وزش باد شدید از راست

 

خط ویژه دو طرفه

 

خط ویژه یکطرفه از چپ

 

خط ویژه یکطرفه از راست

 

پل کم عرض

 

خطر

منطقه مه گیر

رعایت حق تقدم

 
علائم رانندگی
تابلوهای راهنمایی رانندگی
تابلوهای ترافیکی
تابلو های رانندگی
تابلو های هشدار دهنده
علائم راهنمایی و رانندگی
علائم ترافیکی
علائم
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 

گالری تصاویر

  • پربازدید ترین ها

بازدید مسئولان کردستان عراق از راهداران ایمن 1

بازدید مسئولان کردستان عراق از راهداران ایمن2

بازدید مسئولان کردستان عراق از راهداران ایمن3

نصب گاردریل اقلیم کردستان عراق1

نصب گاردریل اقلیم کردستان عراق2

نصب گاردریل اقلیم کردستان عراق3

مقالات