اطلاعات تماس :

3087 4564 031 کارخانه مورچه خورت

7363 4583 031 کارخانه دولت آباد

5667 111 0913    -    9739 328 0913

 

ایمیل : info@rahdaranimen.com 

کارخانه مورچه خورت: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، بوعلی ششم، پلاک 525

کارخانه دولت آباد: اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، هاتف اصفهانی(16)، انتهای فاز 2

[title]

[desc]

[title]


[desc]